Trên thế gian này, dù là người thuộc tầng lớp nào, dân tộc nào, cư  trú ở đâu đều coi một số đồ vật là biểu tượng cho những điều tốt lành, may mắn. Ở một vài đất nước coi trâu là biểu tượng của điểu tốt lành, một số hướng tộc ở một vài…

Một ngôi nhà phù hợp phong thủy sẽ là nơi ước đến chốn mong về sẽ thực thực sự là đòn bẩy cho sức khỏe, công danh, hạnh phúc của gia đình bạn. Các yếu tố phong thủy không phù hợp sẽ là lực cản ảnh hưởng đến xấu sức khỏe tài lộc con đường…

Đối tác của chúng tôi